Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 1FL424 | Samspelets kraft i förskolepedagogisk kontext (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 1FL424 vid Linnéuniversitetet.


Akademiskt läsande och skrivande

Akademiskt läsande och skrivande | 2nd edition

By Vendela Blomström et al

Price from: 254 SEK

Buy
Anknytning i förskolan

Anknytning i förskolan : Vikten av trygghet för lek och lärande | 1st edition

By Anders Broberg et al

Price from: 130 SEK

Buy
Den interkulturella förskolan

Den interkulturella förskolan | 1st edition

By Pirjo Lahdenperä et al

Price from: 228 SEK

Buy
Hem och förskola - samverkan i förändring

Hem och förskola - samverkan i förändring | 2nd edition

By Anette Sandberg et al

Price from: 212 SEK

Buy
Kommunikation - Samspel mellan människor

Kommunikation - Samspel mellan människor | 5th edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 298 SEK

Buy
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1st edition

By Jörgen Dimenäs et al

Price from: 216 SEK

Buy
Övergångar mellan skolformer

Övergångar mellan skolformer | 1st edition

By Helena Ackesjö et al

Price from: 222 SEK

Buy
Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola | 7th edition

By Staffan Olsson et al

Price from: 270 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 3 

 8 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng