• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF06 | Förskolan och vetenskapliga perspektiv (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF06 vid Karlstads universitet.


Att förstå förskolan

Att förstå förskolan : - vardagslivets institutionella ansikten | 1st edition

By Ann-Marie Markström et al

Price from: 167 SEK

Buy
Barns inflytande i förskolan

Barns inflytande i förskolan : En fråga om demokrati | 1st edition

By Elisabeth Arnér et al

Price from: 110 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 1st edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 70 SEK

Buy
Barns sociala samvaro

Barns sociala samvaro | 1st edition

By Borgunn Ytterhus et al

Price from: 201 SEK

Buy
Den kupade handen : historien om människan och tekniken

Den kupade handen : historien om människan och tekniken | 2nd edition

By Bo Sundin et al

Price from: 131 SEK

Buy
En rosa pedagogik

En rosa pedagogik : Jämställdhetspedagogiska utmaningar | 1st edition

By Hillevi Lenz Taguchi et al

Price from: 217 SEK

Buy
Examensarbetet i lärarutbildningen

Examensarbetet i lärarutbildningen | 5th edition

By Per Olov Svedner et al

Price from: 118 SEK

Buy
Examensarbetet i lärarutbildningen :  undersökningsmetoder och språklig utformning

Examensarbetet i lärarutbildningen : undersökningsmetoder och språklig utformning | 4th edition

By Per Olov Svedner et al

 

Monitor
Forskningsmetoder för lärarstudenter

Forskningsmetoder för lärarstudenter | 1st edition

By Line Christoffersen et al

Price from: 171 SEK

Buy
Förskolan - arena för barns lärande

Förskolan - arena för barns lärande | 1st edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 138 SEK

Buy
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori | 1st edition

By Annica Löfdahl et al

Price from: 202 SEK

Buy
Föräldrar, förskola och skola

Föräldrar, förskola och skola : Om mångfald, makt och möjligheter | 1st edition

By Ingegerd Tallberg Broman et al

Price from: 214 SEK

Buy
Gustav får visst sitta i tjejsoffan!: Etik och genus i förskolebarns världar

Gustav får visst sitta i tjejsoffan!: Etik och genus i förskolebarns världar | 1st edition

By Eva Johansson et al

Price from: 167 SEK

Buy
Handbok i kvalitativ analys

Handbok i kvalitativ analys | 2nd edition

By Christina Back et al

Price from: 81 SEK

Buy
Kamratkulturer i förskolan: En lek på andras villkor

Kamratkulturer i förskolan: En lek på andras villkor | 1st edition

By Annica Löfdahl et al

Price from: 92 SEK

Buy
Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans

Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans | 1st edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 56 SEK

Buy
Kulturnavigering i skolan

Kulturnavigering i skolan | 1st edition

By Billy Ehn (red.) et al

Price from: 167 SEK

Buy
Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur

Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur | 1st edition

By Lars-Erik Berg et al

Price from: 188 SEK

Buy
Lekens möjligheter

Lekens möjligheter | 1st edition

By Gunilla Lindqvist et al

Price from: 163 SEK

Buy
Likabehandling i förskola och skola

Likabehandling i förskola och skola | 1st edition

By Kajsa Svaleryd et al

Price from: 101 SEK

Buy
Lyssnandets och seendets villkor : Pedagogisk dokumentation - DVD bok

Lyssnandets och seendets villkor : Pedagogisk dokumentation - DVD bok | 1st edition

By Christina Wehner-Godée et al

Price from: 70 SEK

Buy
Manlighet i fokus: - en bok om manliga pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i förskola och skola

Manlighet i fokus: - en bok om manliga pedagoger, pojkar och maskulinitetsskapande i förskola och skola | 1st edition

By Marie Nordberg (red.) et al

 

Monitor
Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion till intra-aktiv pedagogik | 1st edition

By Hillevi Lenz Taguchi et al

Price from: 170 SEK

Buy
Perspektiv på övergångar: förskola-förskoleklass-skola

Perspektiv på övergångar: förskola-förskoleklass-skola | 1st edition

By Helene Lumholdt et al

Price from: 45 SEK

Buy
Rapporter och uppsatser

Rapporter och uppsatser | 3rd edition

By Jarl Backman et al

Price from: 261 SEK

Buy
Rapporter och uppsatser

Rapporter och uppsatser | 2nd edition

By Jarl Backman et al

Price from: 107 SEK

Buy
Research with Children

Research with Children : Perspectives and Practices | 3rd edition

By Pia Christensen et al

Price from: 285 SEK

Buy
Samhällsvetenskapliga metoder

Samhällsvetenskapliga metoder | 2nd edition

By Alan Bryman et al

Price from: 140 SEK

Buy
Skriva för att lära

Skriva för att lära | 2nd edition

By Torlaug Løkensgard Hoel et al

Price from: 207 SEK

Buy
Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv

Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv | 1st edition

By Nina Johannesen et al

Price from: 187 SEK

Buy
Småbarnspedagogik: Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt

Småbarnspedagogik: Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt | 1st edition

By Gunvor Løkken et al

Price from: 211 SEK

Buy
Teori i examensarbetet - en vägledning för lärarstudenter

Teori i examensarbetet - en vägledning för lärarstudenter | 1st edition

By Claes Nilholm et al

Price from: 138 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1st edition

By Sven Persson et al

Price from: 50 SEK

Buy
Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan

Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan | 1st edition

By Christian Lundahl et al

Price from: 205 SEK

Buy
Vad berättas om mig?

Vad berättas om mig? | 1st edition

By Bente Svenning et al

Price from: 135 SEK

Buy
Varför vetenskap?

Varför vetenskap? : Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen | 4th edition

By Jonas Hinnfors et al

Price from: 164 SEK

Buy
Varför vetenskap?

Varför vetenskap? : Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen | 3rd edition

By Jonas Hinnfors et al

Price from: 72 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 6 

 2 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng