Search

Småbarnspedagogik: Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt | 1st edition

by Gunvor Løkken, Synnøve Haugen and Monika Röhtle

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2006-02-17
Edition 1
Pages 272
ISBN 9789147053216
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Detta är en bok om de minsta barnen i förskolan. Genom författarnas beskrivningar av viktiga händelser och processer i barnens liv i förskolan får läsaren förståelse för de minsta barnens perspektiv. Boken behandlar skilda områden som de minsta barnens kroppsliga och emotionella uttryck, barnens samspel, inskolning, små barns förhållande till musik och andra estetiska uttrycksformer, lek, drama och humor. Förskollärarens utmaning blir att kunna växla mellan att vara deltagare, stöd och uppmärksam observatör.

Om författarna
Synnøve Haugen är högskolelektor i pedagogik, Gunvor Løkken är professor i förskolepedagogik och Monika Röthle är lärare.

Recensioner
"Med över 30 års erfarenhet som lärare i förskolan läste jag boken med stor behållning. Mina tankar växlade hela tiden mellan min egen praktik och det jag läste. Det finns så mycket att reflektera över i denna innehållsrika bok. Jag inte bara rekommenderar den, jag uppmanar till läsning."
Ur tidningen Förskolan 6/07, Monica Nylund
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 3 

 7 

 7 

 0 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng