Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPAF07 | Barns läs-, skriv- och matematiklärande (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPAF07 vid Karlstads universitet.


Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola

Att skriva sig till läsning : IKT i förskoleklass och skola | 2nd edition

By Arne Trageton et al

Price from: 295 SEK

Buy
Barn upptäcker skriftspråket

Barn upptäcker skriftspråket | 4th edition

By Gösta Dahlgren et al

Price from: 206 SEK

Buy
Barn utvecklar sitt språk

Barn utvecklar sitt språk | 2nd edition

By Karin Taube et al

Price from: 152 SEK

Buy
Berätta!

Berätta! : Inspiration och teknik | 1st edition

By Carina Fast et al

Price from: 283 SEK

Buy
Bildernas bok

Bildernas bok | 1st edition

By Anna Christina Forsman et al

Price from: 425 SEK

Buy
Det berättande barnet : stimulera förskolebarn att uttrycka sig i ord

Det berättande barnet : stimulera förskolebarn att uttrycka sig i ord | 1st edition

By Pia Thomsen et al

Price from: 201 SEK

Buy
Estetik i förskolan

Estetik i förskolan | 1st edition

By Lena Fyen Borlie et al

Price from: 120 SEK

Buy
Förskola i rörelse och förändring - Barn och pedagoger skapar mening tillsammans

Förskola i rörelse och förändring - Barn och pedagoger skapar mening tillsammans | 1st edition

Author's missing

Price from: 169 SEK

Buy
Hur blir man matematisk?

Hur blir man matematisk? : Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn | 1st edition

By Anna Palmer et al

Price from: 73 SEK

Buy
Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass

Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass | 2nd edition

By Lena Wiklund et al

Price from: 199 SEK

Buy
In the Spirit of the Studio

In the Spirit of the Studio | 2nd edition

By Lella Gandini et al

Price from: 418 SEK

Buy
Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6

Kreativ grammatikundervisning : Från förskoleklass till åk 6 | 2nd edition

By Jessica Eriksson et al

Price from: 154 SEK

Buy
Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken

Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken | 1st edition

By Anna Klerfelt (red.) et al

Price from: 155 SEK

Buy
Kunskapande i dans - om estetiskt lärande och kommunikation i skolan

Kunskapande i dans - om estetiskt lärande och kommunikation i skolan | 1st edition

By Britt-Marie Styrke (red.) et al

Price from: 268 SEK

Buy
Läsundervisningens grunder

Läsundervisningens grunder | 2nd edition

By Tarja Alatalo (red.) et al

Price from: 136 SEK

Buy
Läsundervisningens grunder

Läsundervisningens grunder | 1st edition

By Tarja Alatalo (red.) et al

Price from: 123 SEK

Buy
Litterära föreställningsvärldar

Litterära föreställningsvärldar : Litteraturundervisning och litterär förståelse | 2nd edition

By Judith A Langer et al

Price from: 161 SEK

Buy
Mattemusik

Mattemusik | 2010

By Bitten Löfgren et al

Price from: 210 SEK

Buy
Mellan raderna

Mellan raderna : Strategier för en tolkande läsundervisning | 1st edition

By Britta Stensson et al

Price from: 127 SEK

Buy
Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld | 1st edition

By Marie Eriksson et al

Price from: 145 SEK

Buy
Musik och språk : ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande

Musik och språk : ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande | 2nd edition

By Ulf Jederlund et al

Price from: 203 SEK

Buy
Problemlösning som utgångspunkt

Problemlösning som utgångspunkt : Matematikundervisning i förskoleklass | 2nd edition

By Hanna Palmér et al

Price from: 167 SEK

Buy
Språkinlärning hos barn

Språkinlärning hos barn | 2nd edition

By Gisela Håkansson et al

Price from: 164 SEK

Buy
Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3

Tal och tanke : matematikundervisning från förskoleklass till årskurs 3 | 1st edition

By Ida Heiberg Solem et al

Price from: 351 SEK

Buy
Tänka, resonera och räkna i förskoleklass

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass | 2014

By Görel Sterner et al

 

Monitor
The Arts And The Creation Of Mind

The Arts And The Creation Of Mind | 2004

By Elliot W. Eisner et al

Price from: 204 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng