• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för HRO201 | Obligationsrätt (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden HRO201 vid Göteborgs universitet.


AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader

AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader | 2004

By BKK Byggandets Kontraktskommitté et al

Price from: 117 SEK

Buy
Allmän köprätt

Allmän köprätt | 9th edition

By Jan Ramberg et al

Price from: 121 SEK

Buy
Allmän köprätt

Allmän köprätt | 8th edition

By Wolters Kluwer et al

Price from: 117 SEK

Buy
Allmän köprätt

Allmän köprätt | 7th edition

By Johnny Herre et al

Price from: 160 SEK

Buy
Allmänna fastighetsrätten : En introduktion

Allmänna fastighetsrätten : En introduktion | 5th edition

By Richard Hager et al

Price from: 135 SEK

Buy
Allmänna fastighetsrätten : en introduktion

Allmänna fastighetsrätten : en introduktion | 4th edition

By Richard Hager et al

Price from: 107 SEK

Buy
Avtalsrätt I

Avtalsrätt I | 14th edition

By Axel Adlercreutz et al

Price from: 197 SEK

Buy
Avtalsrätt I

Avtalsrätt I | 13th edition

By Axel Adlercreutz et al

Price from: 80 SEK

Buy
Avtalsrätt II

Avtalsrätt II | 6th edition

By Axel Adlercreutz et al

Price from: 132 SEK

Buy
Avtalsrätten : En introduktion

Avtalsrätten : En introduktion | 6th edition

By Jan Ramberg et al

Price from: 64 SEK

Buy
Fastighetsköp

Fastighetsköp | 21st edition

By Folke Grauers et al

Price from: 76 SEK

Buy
Fastighetsköp

Fastighetsköp | 20th edition

By Folke Grauers et al

Price from: 73 SEK

Buy
Fordran och skuld

Fordran och skuld | 10th edition

By Ingemar Persson et al

Price from: 118 SEK

Buy
Fordran och skuld

Fordran och skuld | 9th edition

By Ingemar Persson et al

Price from: 91 SEK

Buy
Fordringsrätt

Fordringsrätt : En lärobok | 1st edition

By Torbjörn Ingvarsson et al

Price from: 85 SEK

Buy
Fullmakt och immateriella tjänster

Fullmakt och immateriella tjänster | 1st edition

By Rolf Dotevall et al

Price from: 232 SEK

Buy
Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt

Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt | 2nd edition

By Jakob Heidbrink et al

Price from: 173 SEK

Buy
Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt

Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt | 1st edition

By Jakob Heidbrink et al

Price from: 108 SEK

Buy
Köprätt : och annan kontraktsrätt

Köprätt : och annan kontraktsrätt | 6th edition

By Torgny Håstad et al

Price from: 135 SEK

Buy
Mellanmän

Mellanmän : - om kommisionärer, handelsagenter och andra representanter | 1st edition

By Carolina Saf et al

Price from: 163 SEK

Buy
Skuldebrevsrätten : En introduktion

Skuldebrevsrätten : En introduktion | 1st edition

By Jori Munukka et al

Price from: 167 SEK

Buy
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet : Särskilda avtal

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet : Särskilda avtal | 6th edition

By Jan Hellner et al

Price from: 73 SEK

Buy
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet : Allmänna ämnen

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet : Allmänna ämnen | 7th edition

By Jan Hellner et al

Price from: 259 SEK

Buy
Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet : Allmänna ämnen

Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet : Allmänna ämnen | 6th edition

By Jan Hellner et al

Price from: 119 SEK

Buy
Svensk och europeisk marknadsrätt I : Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar

Svensk och europeisk marknadsrätt I : Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar | 4th edition

By Ulf Bernitz et al

Price from: 87 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 7 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng