Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Författningssamling i statsrätt | 2nd edition

by Hedvig Bernitz

Buy used book

Buy new book

 • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-08-19
Edition 2
More editions 2018/1, 2020/3, 2021/4
ISBN 9789139209317
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Description

FÖRFATTNINGSSAMLING I EUROPARÄTT OCH STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext som
används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms
universitet.
Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs.

 • Regeringsformen,
 • Tryckfrihetsförordningen,
 • Yttrandefrihetsgrundlagen och
 • Successionsordningen,
  samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning
  som kompletterar eller ansluter till dessa författningar.
  Författningssamling i europarätt och statsrätt innehåller dessutom
 • Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt
  och som svensk lag, samt
 • EU:s Unionsfördrag,
 • Funktionsfördrag,
 • Rättighetsstadga och
 • Protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och
  proportionalitetsprinciperna.
  Författningssamling i europarätt och statsrätt är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt
  på universitetsnivå, särskilt med avseende på statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt
  med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

  Författningssamlingen innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2019.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 0 

 2 

 1 

 0 

 5 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng