• Inga resultat

Search

Författningssamling i statsrätt | 4th edition

by Hedvig Bernitz

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-08-20
Edition 4
More editions 2018/1, 2019/2, 2020/3
Pages 326
ISBN 9789139023975
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Used within following courses

Description

Denna författningssamling innehåller svensk och europeisk lagtext som
används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms
universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar, dvs. RF,
TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning
som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller
dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt
och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag,
rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och
proportionalitetsprinciperna.
Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på
universitetsnivå, särskilt med avseende på kursen i statsrätt vid Juridiska
institutionen, Stockholms universitet. Den kan givetvis också utgöra ett
hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt
med europarättsliga och statsrättsliga frågor.
Denna fjärde upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2021.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng