• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Författningssamling i statsrätt : | 3rd edition

by Hedvig Bernitz

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-20
Edition 3
More editions 2018/1, 2019/2, 2021/4
Pages 324
ISBN 9789139209553
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Description

FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT innehåller svensk och europeisk lagtext som används på kursen i Statsrätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet. Författningssamlingen omfattar våra fyra grundlagar dvs. RF, TF, YGL och SO, samt riksdagsordningen och annan svensk lagstiftning som kompletterar eller ansluter till dessa författningar. Den innehåller dessutom Europakonventionen, som är aktuell både som europarätt och som svensk lag, samt EU:s unionsfördrag, funktionsfördrag, rättighetsstadga och protokoll om tillämpning av subsidiaritet- och proportionalitetsprinciperna.

FÖRFATTNINGSSAMLING I STATSRÄTT är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor.

Denna tredje upplaga innehåller aktuell lagstiftning per 1 juli 2020.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng