Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 2JU172 | T 3 - Civilrätt (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2JU172 vid Umeå universitet.


Äktenskap & Samboende

Äktenskap & Samboende | 7th edition

By Anders Agell et al

Price from: 370 SEK

Buy
Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor

Allmän fastighetsrätt : fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor | 9th edition

By Richard Hager et al

Price from: 264 SEK

Buy
Barnrättens grunder

Barnrättens grunder | 7th edition

By Johanna Schiratzki et al

Price from: 207 SEK

Buy
Fastighetsindelning och markanvändning :

Fastighetsindelning och markanvändning : | 7th edition

By Barbro Julstad et al

Price from: 235 SEK

Buy
Fastighetsköp

Fastighetsköp | 22nd edition

By Folke Grauers et al

Price from: 164 SEK

Buy
Försäkringsrätt

Försäkringsrätt : Några huvudlinjer | 11th edition

By Bertil Bengtsson et al

Price from: 177 SEK

Buy
Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom | 10th edition

By Bertil Bengtsson et al

Price from: 341 SEK

Buy
Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap

Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap | 6th edition

By Margareta Brattström et al

Price from: 291 SEK

Buy
Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : Ämne, material, metod och argumentat

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : Ämne, material, metod och argumentat | 5th edition

By Claes Sandgren et al

Price from: 149 SEK

Buy
Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom

Sakrättens grunder : En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom | 9th edition

By Göran Millqvist et al

Price from: 212 SEK

Buy
Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätt | 12th edition

By Jan Hellner et al

Price from: 403 SEK

Buy
Svenska skrivregler

Svenska skrivregler | 4th edition

By Ola Karlsson et al

Price from: 268 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng