Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för 6SV021 | Svenska för F-3, kurs 1 (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 6SV021 vid Umeå universitet.


Akademiskt läsande och skrivande

Akademiskt läsande och skrivande | 2nd edition

By Vendela Blomström et al

Price from: 254 SEK

Buy
Bilderbokens mångfald och möjligheter

Bilderbokens mångfald och möjligheter | 2nd edition

By Agneta Edwards et al

Price from: 297 SEK

Buy
Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling

Högläsning - didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling | 1st edition

By Tarja Alatalo et al

Price from: 243 SEK

Buy
Kommunikativa klassrumspraktiker - Tidig läs- och skrivundervisning

Kommunikativa klassrumspraktiker - Tidig läs- och skrivundervisning | 1st edition

By Catarina Schmidt et al

Price from: 196 SEK

Buy
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Lgr22 | 1st edition

By Skolverket et al

Price from: 202 SEK

Buy
Läsundervisningens grunder

Läsundervisningens grunder | 3rd edition

By Tarja Alatalo (red.) et al

Price from: 450 SEK

Buy
Skönlitteratur för barn och unga

Skönlitteratur för barn och unga : Historik, genrer, termer, analyser | 2nd edition

By Lena Kåreland et al

Price from: 298 SEK

Buy
Skrivboken 9 uppl. : -Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

Skrivboken 9 uppl. : -Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier | 9th edition

By Siv Strömquist et al

Price from: 446 SEK

Buy
Språk i samspel : Retorik för pedagoger

Språk i samspel : Retorik för pedagoger | 2016

By Anna Vogel et al

Price from: 170 SEK

Buy
Språkets byggstenar - Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6

Språkets byggstenar - Grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6 | 1st edition

By Katarina Lundin et al

Price from: 100 SEK

Buy
Språkinlärning hos barn

Språkinlärning hos barn | 2nd edition

By Gisela Håkansson et al

Price from: 164 SEK

Buy
Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet | 5th edition

By Pauline Gibbons et al

Price from: 224 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng