Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för UQ1SLY | Specialpedagogik som tvärvetenskap (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden UQ1SLY vid Stockholms universitet.


Akademiskt läsande och skrivande

Akademiskt läsande och skrivande | 2nd edition

By Vendela Blomström et al

Price from: 254 SEK

Buy
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2nd edition

By Cato R. P. Bjørndal et al

Price from: 283 SEK

Buy
Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande

Diagnosens makt : om kunskap, pengar och lidande | 1st edition

By Karin Johannisson et al

Price from: 122 SEK

Buy
Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap

Elevers olikheter - och specialpedagogisk kunskap | 4th edition

By Bengt Persson et al

Price from: 225 SEK

Buy
Empati

Empati : Nyckeln till samarbete i professionella samtal | 1st edition

By Hilmar Thor Hilmarsson et al

Price from: 220 SEK

Buy
Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

Forskningshandboken - För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna | 4th edition

By Martyn Denscombe et al

Price from: 239 SEK

Buy
In Search of Pedagogy

In Search of Pedagogy | 2006

Author's missing

Price from: 396 SEK

Buy
Internationellt jämförande pedagogik - en introduktion

Internationellt jämförande pedagogik - en introduktion | 1st edition

By Barbara Schulte et al

Price from: 264 SEK

Buy
Kvantitativ metod från början

Kvantitativ metod från början | 4th edition

By Annika Eliasson et al

Price from: 177 SEK

Buy
Methodological Thinking

Methodological Thinking : Basic Principles of Social Research Design | 2nd edition

By Donileen R. Loseke et al

Price from: 178 SEK

Buy
Motiverande samtal

Motiverande samtal : Vid autism och adhd | 1st edition

By Liria Ortiz et al

Price from: 281 SEK

Buy
Samtalsanalys : Så gör vi när vi pratar med varandra

Samtalsanalys : Så gör vi när vi pratar med varandra | 3rd edition

By Catrin Norrby et al

Price from: 191 SEK

Buy
Tänkande och språk

Tänkande och språk | 1st edition

By L S Vygotskiij et al

Price from: 168 SEK

Buy
Utanförskap i skolan - Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen

Utanförskap i skolan - Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen | 1st edition

By Gunilla Carlsson Kendall et al

Price from: 295 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 1 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng