Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för PE011A | Pedagogik, avancerad nivå, Styrning och förändring: specialpedagogiska frågor (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden PE011A vid Örebro universitet.


Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg

Ärendehandledning inom skola, vård och omsorg | 1st edition

By Bo Hejlskov Elvén et al

Price from: 262 SEK

Buy
Att organisera för skolframgång

Att organisera för skolframgång | 1st edition

By Ulf Blossing et al

Price from: 268 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 2nd edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 217 SEK

Buy
Det värderande ögat

Det värderande ögat : Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning | 2nd edition

By Cato R. P. Bjørndal et al

Price from: 234 SEK

Buy
Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling : - i teori och praktik

Elevhälsa och en hälsofrämjande skolutveckling : - i teori och praktik | 1st edition

By Roger Säljö (red.) et al

Price from: 361 SEK

Buy
Etik i specialpedagogisk verksamhet

Etik i specialpedagogisk verksamhet | 1st edition

By Rolf Helldin et al

Price from: 263 SEK

Buy
Handledning som verktyg och rum för reflektion

Handledning som verktyg och rum för reflektion | 2004

By Kerstin Bladini et al

Price from: 163 SEK

Buy
Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet

Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet | 2020

By Jonna Bornemark et al

Price from: 159 SEK

Buy
Kollegahandledning med kritiska vänner

Kollegahandledning med kritiska vänner | 2nd edition

By Per Lauvås et al

Price from: 317 SEK

Buy
Kollegialt lärande

Kollegialt lärande | 1st edition

By Elisabeth Åsén Nordström et al

Price from: 292 SEK

Buy
Konstruktiva stödsamtal

Konstruktiva stödsamtal : Perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning | 1st edition

By Cato R.P. Bjørndal et al

Price from: 347 SEK

Buy
Ledarskap

Ledarskap : BeGreppbart | 1st edition

By Mats Alvesson et al

Price from: 157 SEK

Buy
Makt

Makt : BeGreppbart | 1st edition

By Mats Börjesson et al

Price from: 57 SEK

Buy
Mellan leverans och utbildning

Mellan leverans och utbildning : Om lärande i en mål- och resultatstyrd skola | 2009

By Ninni Wahlström et al

Price from: 157 SEK

Buy
Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur

Professionella pedagogiska samtal för en inkluderande skolkultur | 1st edition

By Désirée von Ahlefeld Nisser et al

Price from: 245 SEK

Buy
Samspel i grupp - Introduktion till gruppdynamik

Samspel i grupp - Introduktion till gruppdynamik | 3rd edition

By Björn Nilsson et al

Price from: 200 SEK

Buy
Samtalet - Förbättra din professionella kommunikation genom empati

Samtalet - Förbättra din professionella kommunikation genom empati | 5th edition

By Hilmar Thor Hilmarsson et al

Price from: 290 SEK

Buy
Skolledarskap och skolans frirum

Skolledarskap och skolans frirum | 2nd edition

By Gunnar Berg et al

Price from: 320 SEK

Buy
Skolutveckling genom samtal

Skolutveckling genom samtal | 1st edition

By Ulf Blossing et al

Price from: 230 SEK

Buy
Skolutveckling i teori och praktik

Skolutveckling i teori och praktik | 1st edition

By Åsa Hirsh (red.) et al

Price from: 472 SEK

Buy
Stödåtgärder i skolan: Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik

Stödåtgärder i skolan: Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik | 1st edition

By Gustaf Wall et al

Price from: 338 SEK

Buy
Studentens skrivhandbok

Studentens skrivhandbok | 3rd edition

By Hans Strand et al

Price from: 213 SEK

Buy
Utvärdering och bedömning i skolan

Utvärdering och bedömning i skolan | 2nd edition

By Anders Olofsson et al

Price from: 255 SEK

Buy
Vadå likvärdighet?

Vadå likvärdighet? : studier i utbildningspolitisk språkanvändning | 2008

By Tomas Englund et al

Price from: 185 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 1 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng