Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OM101G | Omvårdnadsvetenskap, Teori och tillämpning (12,5 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OM101G vid Örebro universitet.


Akutsjukvård - Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt)

Akutsjukvård - Omvårdnad och behandling vid akut sjukdom eller skada (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Jonas Wikström et al

Price from: 370 SEK

Buy
Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) | 2nd edition

By Lennart Boman et al

Price from: 328 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Anna Ehrenberg et al

Price from: 343 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Helle Wijk et al

Price from: 456 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Febe Friberg et al

Price from: 405 SEK

Buy
Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd

Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd | 1st edition

By Lars André Olsen et al

Price from: 303 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng