• Inga resultat

Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för IL208C | Idrott och lärande: Att bli lärare (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden IL208C vid Malmö universitet.


Allmändidaktik - vetenskap för lärare

Allmändidaktik - vetenskap för lärare | 2nd edition

By Pertti Kansanen et al

Price from: 273 SEK

Buy
ATT (LÄRA SIG) VARA LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA

ATT (LÄRA SIG) VARA LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSA | 1st edition

By Claes Annerstedt et al

Price from: 153 SEK

Buy
Friluftslivets pedagogik

Friluftslivets pedagogik : En miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet | 5th edition

By Britta Brügge et al

Price from: 311 SEK

Buy
Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon

Idrott och hälsa - i går, i dag, i morgon | 1st edition

By Håkan Larsson et al

Price from: 305 SEK

Buy
Idrottsdidaktiska utmaningar

Idrottsdidaktiska utmaningar | 2nd edition

By Håkan Larsson et al

Price from: 227 SEK

Buy
Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur

Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur | 1st edition

By Lars-Erik Berg et al

Price from: 188 SEK

Buy
Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik

Lära till lärare: Att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik | 1st edition

By Jörgen Dimenäs et al

Price from: 221 SEK

Buy
Lärande, skola, bildning

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 4th edition

By Ulf P. Lundgren et al

Price from: 140 SEK

Buy
Smak för motion

Smak för motion : Fysisk aktivitet som livsstil och social markör | 2nd edition

By Lars-Magnus Engström et al

Price from: 168 SEK

Buy
Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik

Undervisning i teori och praktik - en introduktion i didaktik | 6th edition

By Gunnar Lindström et al

Price from: 55 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 7 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng