Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OM111B | Omvårdnad: teori och prekliniska färdigheter (15,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OM111B vid Malmö universitet.


Författningshandbok 2024, bok med onlinetjänst

Författningshandbok 2024, bok med onlinetjänst | 55th edition

Author's missing

Price from: 1082 SEK

Buy
Fundamentals of care - Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad

Fundamentals of care - Klinisk tillämpning av ett teoretiskt ramverk för omvårdnad | 1st edition

By Åsa Andersson et al

Price from: 248 SEK

Buy
Hälso- och sjukvårdsrätt

Hälso- och sjukvårdsrätt : en introduktion för professionsutbildningar | 3rd edition

By Lars Zanderin et al

Price from: 290 SEK

Buy
Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) | 2nd edition

By Lennart Boman et al

Price from: 328 SEK

Buy
Omvårdnadens etik: Sjuksköterskan och det moraliska rummet

Omvårdnadens etik: Sjuksköterskan och det moraliska rummet | 1st edition

By Anneli Sarvimäki et al

Price from: 229 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Anna Ehrenberg et al

Price from: 343 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Helle Wijk et al

Price from: 456 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Febe Friberg et al

Price from: 405 SEK

Buy
Pedagogik för sjuksköterskor - Pedagogiska perspektiv och handledning i VFU

Pedagogik för sjuksköterskor - Pedagogiska perspektiv och handledning i VFU | 2nd edition

By Birgitta Sandström et al

Price from: 322 SEK

Buy
Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd

Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd | 1st edition

By Lars André Olsen et al

Price from: 303 SEK

Buy
Säker vård - nya perspektiv på patientsäkerhet

Säker vård - nya perspektiv på patientsäkerhet | 1st edition

By Synnöve Ödegård et al

Price from: 394 SEK

Buy
Sjuksköterskans kärnkompetenser

Sjuksköterskans kärnkompetenser | 2nd edition

By Janeth Leksell et al

Price from: 371 SEK

Buy
Vården inifrån

Vården inifrån | 1st edition

By Ami Hommel et al

Price from: 196 SEK

Buy
Vetenskapsteori : En grundbok

Vetenskapsteori : En grundbok | 3rd edition

By Jacob Birkler et al

Price from: 236 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 2 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng