Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för LPGF01 | Tema Barn och Barndom (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden LPGF01 vid Karlstads universitet.


Ansvar och sekretess : i förskola, skola och fritidshem

Ansvar och sekretess : i förskola, skola och fritidshem | 2nd edition

By Hans Bengtsson et al

Price from: 122 SEK

Buy
Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet

Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet | 1st edition

By Ingrid Engdahl et al

Price from: 93 SEK

Buy
Att förstå förskolan

Att förstå förskolan : - vardagslivets institutionella ansikten | 1st edition

By Ann-Marie Markström et al

Price from: 167 SEK

Buy
Barndomens förändrade villkor : förutsättningar för barns lärande i en ny tid

Barndomens förändrade villkor : förutsättningar för barns lärande i en ny tid | 1st edition

Author's missing

Price from: 40 SEK

Buy
Barnets rätt till respekt

Barnets rätt till respekt | 4th edition

By Janusz Korczak et al

Price from: 216 SEK

Buy
Barns och ungas rättigheter i utbildning

Barns och ungas rättigheter i utbildning | 1st edition

By Solveig Hägglund et al

Price from: 70 SEK

Buy
Boken om pedagogerna

Boken om pedagogerna | 6th edition

By Anna Forsell et al

Price from: 132 SEK

Buy
Boken om pedagogerna

Boken om pedagogerna | 5th edition

By Anna Forsell (red) et al

Price from: 108 SEK

Buy
Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel

Demokrati i förskolan : fokus på barns samspel | 1st edition

By Rauni Karlsson et al

Price from: 249 SEK

Buy
Den mångkulturella förskolan

Den mångkulturella förskolan : Motsägelser och möjligheter | 3rd edition

By Johannes Lunneblad et al

Price from: 179 SEK

Buy
Den tidlösa pedagogiken

Den tidlösa pedagogiken | 2nd edition

By Tomas Kroksmark et al

Price from: 284 SEK

Buy
Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv

Förskolans århundrade : Pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv | 1st edition

By Birgitta Hammarström-Lewenhagen et al

Price from: 288 SEK

Buy
Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

Förskollärarens metod- och vetenskapsteori | 1st edition

By Annica Löfdahl et al

Price from: 208 SEK

Buy
Janusz Korczak och barnens värld

Janusz Korczak och barnens värld | 1st edition

By Leif Mathiasson et al

Price from: 122 SEK

Buy
Kamratkulturer i förskolan: En lek på andras villkor

Kamratkulturer i förskolan: En lek på andras villkor | 1st edition

By Annica Löfdahl et al

Price from: 92 SEK

Buy
Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur

Leka för att lära : utveckling, kognition och kultur | 1st edition

By Lars-Erik Berg et al

Price from: 200 SEK

Buy
Lärarens handbok

Lärarens handbok | 10th edition

By Ingrid Pramling Samuelsson et al

Price from: 175 SEK

Buy
Lärarens handbok

Lärarens handbok | 10th edition

By Ulf P. Lundgren et al

Price from: 166 SEK

Buy
Läroplan för förskolan LPFÖ98  : reviderad 2010

Läroplan för förskolan LPFÖ98 : reviderad 2010 | 2010

By Skolverkets Allmänna Råd et al

Price from: 31 SEK

Buy
Miljöer för lek, lärande och samspel

Miljöer för lek, lärande och samspel | 1st edition

By Anette Sandberg et al

Price from: 185 SEK

Buy
Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag

Om förskolan och de yngre barnen : historiska och nutida nedslag | 1st edition

By Anne Harju et al

Price from: 159 SEK

Buy
Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv

Små barns delaktighet och inflytande: - några perspektiv | 1st edition

By Nina Johannesen et al

Price from: 166 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 2nd edition

By Sven Persson et al

Price from: 297 SEK

Buy
Utbildningsvetenskap för förskolan

Utbildningsvetenskap för förskolan | 1st edition

By Sven Persson et al

Price from: 50 SEK

Buy
Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt | 2nd edition

By Leif Askland et al

Price from: 237 SEK

Buy
Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt

Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt | 1st edition

By Leif Askland et al

Price from: 92 SEK

Buy
Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv

Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv | 1st edition

By Anette Hellman et al

Price from: 178 SEK

Buy
Värdefull förskola : perspektiv på värdepedagogiskt arbete

Värdefull förskola : perspektiv på värdepedagogiskt arbete | 1st edition

Author's missing

Price from: 227 SEK

Buy

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 2 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng