Search

Hitta kurslitteraturlistor

På följande sida kan du leta fram kurskoden och de böcker som tillhör din kurs på ditt universitet.


Litteraturlista för OMG002 | Grundläggande klinisk omvårdnad (30,0 hp)

Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden OMG002 vid Karlstads universitet.


Etikboken - Etik för vårdande yrken

Etikboken - Etik för vårdande yrken | 3rd edition

By Sofia Kjellström et al

Price from: 500 SEK

Buy
Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produkt)

Farmakologi och läkemedelsanvändning - (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Trond Jenssen et al

Price from: 346 SEK

Buy
Kirurgiboken

Kirurgiboken : vård av patienter med kirurgiska, urologiska och ortopediska sjukdomar | 6th edition

By Johannes Järhult et al

Price from: 758 SEK

Buy
Klinisk omvårdnad 1

Klinisk omvårdnad 1 | 3rd edition

By Hallbjørg Almås et al

Price from: 686 SEK

Buy
Klinisk omvårdnad 2

Klinisk omvårdnad 2 | 3rd edition

By Hallbjørg Almås et al

Price from: 686 SEK

Buy
Människokroppen : fysiologi och anatomi

Människokroppen : fysiologi och anatomi | 3rd edition

By Egil Haug et al

Price from: 818 SEK

Buy
Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb)

Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling (bok med eLabb) | 5th edition

By Nils Grefberg et al

Price from: 724 SEK

Buy
Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt)

Medicinsk teknik - Teori, planering och genomförande (bok + digital produkt) | 2nd edition

By Lennart Boman et al

Price from: 328 SEK

Buy
Omvårdnad på akademisk grund : Att utveckla och ta ansvar

Omvårdnad på akademisk grund : Att utveckla och ta ansvar | 1st edition

By Petra Lilja Andersson et al

Price from: 198 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Anna Ehrenberg et al

Price from: 300 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Helle Wijk et al

Price from: 305 SEK

Buy
Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt)

Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt (bok + digital produkt) | 3rd edition

By Febe Friberg et al

Price from: 299 SEK

Buy
Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning

Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning | 2nd edition

By Tom Eide et al

Price from: 158 SEK

Buy
Pediatrisk omvårdnad

Pediatrisk omvårdnad | 3rd edition

By Inger Kristensson Hallström et al

Price from: 600 SEK

Buy
Psykologi för sjuksköterskor

Psykologi för sjuksköterskor | 2nd edition

By Lena Wiklund Gustin et al

Price from: 300 SEK

Buy
Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd

Säker läkemedelsberäkning : - Dos, styrka, mängd | 1st edition

By Lars André Olsen et al

Price from: 234 SEK

Buy
Teorier för omvårdnad - klassiska godbitar och verktyg för vardagen

Teorier för omvårdnad - klassiska godbitar och verktyg för vardagen | 1st edition

By Ania Willman et al

Price from: 350 SEK

Buy
Undersökning vid sjukdom

Undersökning vid sjukdom | 1st edition

By Oddvar Stokke et al

Price from: 207 SEK

Buy
Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap

Vetenskaplig teori och metod - Från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap | 3rd edition

By Sofia Kjellström et al

Price from: 564 SEK

Buy

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng