Books in 'Nursing' // campusbokhandeln.se

At Campusbokhandeln you can find over 79,000 new and used books. A smart, cheap and environmental friendly way to buy and sell your textbooks.

Sell books
Categories » Medicin, Care & Physiology » Nursing

Books in Nursing


Klinisk omvårdnad 2

Almås/Stubberud (red.)

Vård- och omsorgsarbete 1

Kjell Hjelm et al

New

433 kr (new)

Klinisk omvårdnad - Del 1

Hallbjørg Almås et al

410 kr

664 kr (new)

Omvårdnad på avancerad niv& ...

Anna Ehrenberg et al

401 kr

475 kr (new)

Klinisk omvårdnad - Del 2

Hallbjørg Almås et al

482 kr

664 kr (new)

Nursing Research

Denise F. Polit et al

422 kr

621 kr (new)

Nursing Research

Cheryl Tatano Beck

Pediatrisk omvårdnad

Inger Hallström et al

200 kr

518 kr (new)

Psykiatri

Lars-Gunnar Lundh et al

Omvårdnadsteorier i klinisk praxi ...

Lena Wiklund Gustin et al

236 kr

336 kr (new)

Omvårdnadens grunder : Hälsa ...

Helle Wijk et al

502 kr

734 kr (new)

Handbook of Nursing Diagnosis

Lynda Juall Carpenito-Moyet

Klinisk omvårdnad 1

Almås/Stubberud (red.)

Geriatrisk omvårdnad: God omsorg ...

Marit Kirkevold et al

406 kr

595 kr (new)

Omvårdnadsteorier : analys och ut ...

Marit Kirkevold et al

194 kr

323 kr (new)

Genusperspektiv på vård och ...

Elisabeth Dahlborg Lyckhage et al

Nursing Research

Cheryl Tatano Beck

Evidensbaserad omvårdnad

Ania Willman et al

119 kr

297 kr (new)

Omvårdnadens grunder : Perspektiv ...

Febe Friberg et al

354 kr

513 kr (new)

Page: 123
Searching...