Search
Frida Karlsson Öhman (t.v.) och Emelie Ström (t.h.)

Published at 2023-11-13

Årets vinnare av Campusbokhandelns Studiestipendium 2023 är korade!

Årets vinnare av Campusbokhandelns Studiestipendium har blivit utsedda! De två civilingenjörsstudenterna Frida Karlsson Öhman och Emelie Ström som studerar Ekosystemteknik på Lunds Tekniska Högskola är mottagarna av stipendiet på 10 000 kronor. Tillsammans gör de sitt examensarbete om brunifiering av ett inflöde till sjön Bolmen, med inkluderande vattenprovanalyser, och stipendiet kommer framförallt gå till att täcka deras ökade kostnader under examensarbetet gång.

Varför valde ni just er utbildning? 

Emelie: Jag har alltid varit intresserad av miljö och klimat. Efter två sabbatsår kände jag att jag ville vidareutbilda mig och en dag letade jag i utbildningskatalogen och läste om ekosystemteknik. Då insåg jag att det var detta jag ville prova. Jag hade tidigare jobbat på ett teknikföretag och kände att det här var en utbildning med flera grenar både inom fokus på både miljö, vatten, ekologi och teknik. Framtidsutsikten efter utbildningen såg också ljus ut och jag tänkte, ja men vi provar. Jag trivdes bra och sen hamnade jag här, snart klar civilingenjör.

Frida: Jag kände mig sugen på att börja plugga efter att ha tagit två sabbatsår, och läste då runt på olika hemsidor online. När jag hittade Ekosystemteknik så kändes det som att mycket träffade rätt. Jag gillade att programmet kändes tvärvetenskapligt, och med en blandning av naturvetenskap, ekologi, miljö, kemi och vatten. Det stora miljö- och hållbarhetsfokuset var det främsta som drog mig till utbildningen, då det är något jag verkligen intresserar mig för.

Finns det något ni hittills åstadkommit under er utbildning som ni är stolta över?

Vi båda känner att utbildningen stundvis har varit väldigt tuff, och är därmed väldigt stolta över att ha klarat av den så bra. Nästan två år av vår studietid inkluderade även covid, med distansplugg och lite mer ensamhet, och därför känns det extra bra att allt ändå gått så bra. Vi var båda även iväg på en utbytestermin utomlands under studietiden, vilket var riktigt kul men även där en utmaning stundvis. Så det känns också väldigt häftigt och något man är stolt över att få ha varit med om.

Hur kommer det sig att ni sökte detta stipendium tillsammans?

Vi skriver det avslutande examensarbetet på 30 hp på vår utbildning tillsammans. Då vi planerade för en del kostnader under arbetet sökte vi stipendiet ihop för att täcka upp för dem. 

Hur planerar ni att använda stipendiet?

För att kunna genomföra detta examensarbete krävs fältarbete i form av flertalet vattenprover och analys av dem vid sjön Bolmen. Då vi bor i Lund kommer detta att innefatta ökade utgifter i form av transport till och från provtagningsplatserna, samt boende med mera. Stipendiesumman kommer att täcka upp för de kostnader vi haft och kommer få under examensarbetet. Det som blir över funderar vi på att använda för ett firande av avklarad utbildning. 

Berätta om ert examensarbete?

Examensarbetet fokuserar på brunifieringen av inflödet Ryds Å, till sjön Bolmen. Ryds Å är ett vattendrag som rinner genom torvtäkten Espenäsmossen. Vi kommer därmed att studera om denna torvtäkt är en av orsakerna till varför vattnet i ån håller på att bli mer brunt, och därmed är en bidragande faktor till så kallad brunifiering. Bolmens vattenkvalité är av stor vikt för allmänheten och framtida vattenförsörjning, då Skåne nyttjar detta vatten i form av dricksvatten. Brunifiering försvårar reningsprocessen av vattnet. Dessutom är brunifiering även av stor vikt då brunare vatten påverkar det akvatiska ekosystemet negativt. Brunifieringen förväntas även att förvärras i takt med klimatförändringarna. Vårt examensarbete omfattar därmed fältarbete, laboratorieanalys och litteraturstudier. Vi tycker detta examensarbete känns otroligt spännande och givande, då det förhoppningsvis kommer leda till utökade kunskaper inom vattenkvalitet, hållbarhetsarbete samt ökad förståelse kring brunifiering i sjöar.

Vad är era planer efter att ni tagit examen?

Emelie: Jag skulle vilja arbeta med miljöföreningar antingen i mark eller vatten eller inom avfallsområdet. Allra helst hade jag velat ha ett arbete där man får kombinera fältarbete med skrivbordsuppgifter. Jag söker olika jobb och jag är öppen för att bo på nya orter. Framtiden känns spännande. 

Frida: Jag ser fram emot att börja arbeta nu efter att ha pluggat i så många år. Mitt största intresse ligger kring förorenade områden, avfall och marina miljöer. Just nu är framtiden oviss, största fokus ligger på att avsluta examensarbetet, men samtidigt på att söka jobb. Så jag får helt enkelt se vad för möjligheter som öppnas. Det känns väldigt roligt med någonting nytt som händer.

Vi på Campusbokhandeln säger stort grattis till stipendiet och lycka till med examensarbetet och framtiden!

Latest blog posts

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng