Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Regeringsformen : en kommentar | 1st edition

by Fredrik Sterzel and Thomas Bull

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-11-18
Edition 1
More editions 2013/2, 2015/3, 2019/4, 2023/5
Pages 341
ISBN 9789186203740
Kategori(er) Law
 ↳ Public law (general)
Add to cart

Used within following courses

Description

Regeringsformen är en uppdaterad och användarvänlig genomgång av bestämmelserna i vår viktigaste grundlag. Den ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Ett introduktionskapitel ger en överblick och identifierar de stora utvecklingstrenderna, varefter författarna går igenom varje kapitel i regeringsformen paragraf för paragraf. Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses, såsom riksdagens ställning, regeringens förhållande till myndigheterna, enskildas rättighetsskydd och domstolarnas ställning och uppgifter. Boken vänder sig med en lättillgänglig framställning till en intresserad allmänhet, till studenter inom juridik och samhällsvetenskap samt till alla praktiskt verksamma på områden som berörs av grundlagen. Författare är Thomas Bull, professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet, och hans företrädare Fredrik Sterzel, f.d. justitieråd. Pocketuniversitetet, nr 9.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng