Search

Regeringsformen - En kommentar | 5th edition

by Fredrik Sterzel and Thomas Bull

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2023-06-13
Edition 5
More editions 2010/1, 2013/2, 2015/3, 2019/4
Pages 336
ISBN 9789144159164
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Av Sveriges fyra grundlagar är regeringsformen den viktigaste. I den här boken ger författarna en överblick, identifierar de stora utvecklingstrenderna och går igenom regeringsformens alla kapitel – paragraf för paragraf. Alla centrala delar av svensk demokratis rättsliga reglering belyses såsom riksdagens ställning, regeringens förhållande till myndigheterna, enskildas rättighetsskydd och domstolarnas ställning och uppgifter.

Regeringsformen erbjuder en användarvänlig genomgång av regerings­formens bestämmelser och ger en koncis och komplett bild av grundlagsregleringen av vårt statsskick. Denna femte upplaga är uppdaterad med ny rättspraxis och ny lagstiftning.

Med sin lättillgängliga framställning vänder den sig till studenter inom juridik och samhällsvetenskap, till praktiskt verksamma inom områden som berörs av grundlagen och även till allmänt intresserade läsare.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng