Search

Offentlig rätt | 5th edition

by Stefan Zetterström and Anna-Sara Lind

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2024-05-08
Edition 5
More editions 2011/1, 2016/2, 2018/3, 2021/4
Pages 376
ISBN 9789147149438
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige. Denna femte upplaga har uppdaterats med anledning av ny offentligrättslig lagstiftning som tillkommit i konstitutionell rätt och förvaltningsrätt sedan förra upplagan. Syftet är att bidra till ökad förståelse för den offentliga rätten hos alla de som på något sätt i praktiken kommer i kontakt med ämnet.

Upplaga 5 av Offentlig rätt omfattar följande rättsområden:

  • Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen.
  • Integrerat med den konstitutionella rätten behandlas också folkrättens källor och subjekt samt EU-rättens källor och subjekt.
  • EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden lyfts särskilt fram i ett eget kapitel.
  • Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess.
  • Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen.
  • Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen.
  • Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar.

Boken är avsedd för kurser i grundläggande offentlig rätt och anpassad till
socionomprogrammet och övriga professionsutbildningars kunskapsbehov.

Tips! Ett heltäckande komplement till huvudboken är Övningsbok Offentlig rätt av samma författare. Köps separat.

Om författarna:
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han har skrivit flera läroböcker.

Anna-Sara Lind är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon har medverkat i flera läroböcker inom området för offentlig rätt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 2 

 4 

 0 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng