Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Offentlig rätt | 1st edition

by Stefan Zetterström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Liber AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2011-09-15
Edition 1
More editions 2016/2, 2018/3, 2021/4, 2024/5
Pages 472
ISBN 9789147090211
Kategori(er) Law
 ↳ Public law (general)
Add to cart

Used within following courses

Description

Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom tillgodoses behovet för fullständiga kurser i såväl civilrätt som offentlig rätt.

Läs mer
• Konstitutionell rätt – vårt statsskick, statsorganen, grundläggande fri- och rättigheter, normgivningsmakten samt övriga delar av regeringsformen (kapitel 1–10).
• EU-rätt – EU:s framväxt, styrelseskicket, alla EU:s institutioner, Sveriges medlemskap samt den gemensamma marknaden (kapitel 11–13).
• Offentlighet och sekretess – grundläggande regler för handlingsoffentligheten såsom allmänna handlingars offentlighet samt sekretess (kapitel 14–16).
• Förvaltningsrätt – grundläggande allmän förvaltningsrätt, förfarandet i förvaltningslagen, ändringar av förvaltningsbeslut samt delar av förvaltningsprocessen (kapitel 17–19).
• Straffrätt – straffrättens grunder, brotten, osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott), ansvarsfrihetsgrunder, straff och andra brottspåföljder samt straffprocessen (kapitel 20–25).
• Processrätt – civilprocessen med fokus på rättegången i allmänhet, rättegången i tvistemål, överklagande m.m. samt skiljeförfarande och andra utomrättsliga tvistelösningar (kapitel 26–30).
• Folkrätt – folkrättens källor och subjekt, jurisdiktion, immunitet, statsansvar, tvistelösningar på fredlig väg och med våld, Internationella brottmålsdomstolen samt krigets lagar (kapitel 31).
Till denna bok hör Övningsboken till Offentlig rätt av Stefan Zetterström.

Om författarna
Stefan Zetterström är jur.kand. och verksam som universitetsadjunkt vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Han har tidigare skrivit flera läroböcker, bland annat Övningsboken till Civilrätt.

Recensioner
"Boken ger en bra översiktbild av angivna rättsområden. Språket är förhållandevis enkelt även om den koncentrerade texten innehåller mycket juridiska termer, vilka dock förklaras såsom de ska i en lärobok. Dessutom finns ett många stickord i marginalen och ett mycket omfattande register. Boken fyller därför väl sitt syfte." BTJ häftepos 11124171, lektör Leif S. Persson

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng