Search

Pedagogikens idéhistoria - Uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år | 2nd edition

by Anders Burman

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2019-05-15
Edition 2
More editions 2014/1
Pages 357
ISBN 9789144109831
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Pedagogikens idéhistoria skildrar de dominerande uppfostrings­­idéerna och bildningsidealen från antikens Grekland till vår egen samtid. Även om svaren har varierat genom historien är det i hög grad samma frågor – om synen på barn, utbildning, kunskap och lärande – som diskuteras i dag som på Platons och Aristoteles tid. När vi försöker hantera utmaningarna i dagens förskola och skola liksom inom högre utbildning, är pedagogikhistorien en guldgruva där det finns mycket att hämta.Boken diskuterar uppfostringsteorier och bildningsideal mot bakgrund av den samhälleliga och intellektuella utvecklingen i stort. Den är därför inte bara en skildring av pedagogikens historia utan också en redogörelse för den västerländska idéhistorien.

Pedagogikens idéhistoria vänder sig främst till studenter på olika lärarutbildningar och pedagogikhistoriska kurser, men läses med fördel även av personer som arbetar inom skola och utbildning eller bara är allmänt intresserade av hur synen på barn, uppfostran och bildning har förändrats genom historien.En digital version av boken finns på bokens webbplats. Instruktioner för hur du kommer åt den finns på omslagets insida.

   ”Sammantaget har Anders Burman skrivit en lättläst, välbalanserad och användbar Pedagogikens historia.”
Sven-Eric Liedman, professor emeritus 

   ”En mycket intressant och välskriven bok som jag hoppas når en pedagogiskt intresserad läsekrets och får ett stort utrymme inte minst inom lärarutbildning.”
Ulf P Lundgren, professor emeritus

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 8 

 7 

 3 

 6 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng