Search

Marknadsrättens grunder | 4th edition

by Peter Gerhard

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2016-04-26
Edition 4
More editions 2009/1, 2011/2, 2013/3
Pages 136
ISBN 9789140691415
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Description

Marknadsrättens grunder ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten. Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post samt marknadsföringsrättens förhållande till varumärkesrätten.

I boken behandlas också konkurrenslagen med de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt reglerna om företagskoncentrationer. Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsföringsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet och produktansvar, lotterier, tv- och radioreklam, försäljning via Internet och annan distansförsäljning, livsmedels- och läkemedelsreklam samt alkohol- och tobaksreklam.

I boken redogörs också för den nya domstolsordningen inom marknadsrättens område med Patent- och marknadsdomstolen som första instans och Patent- och marknadsöverdomstolen som andra instans. Boken är främst avsedd att användas som lärobok vid våra universitet och högskolor, men den kan också läsas av var och en som på egen hand vill sätta sig in i marknadsrättens grunder.

Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar även som konsult.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng