• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Marknadsrättens grunder | 2nd edition

by Henrik Norinder and Peter Gerhard

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Board book
Utgiven 2011-03-23
Edition 2
More editions 2009/1, 2013/3, 2016/4
ISBN 9789140675293
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER ger en grundläggande översikt över marknadsrätten. De områden som tas upp i boken är marknadsförings- och konkurrenslagstiftningen samt den lagstiftning som knyter an till dessa områden. Här behandlas den nya marknadsföringslagen och den nya konkurrenslagen, som båda trädde i kraft under 2008.

Boken tar också upp en rad andra marknadsrättsliga områden såsom prisinformation, elektronisk handel, oskäliga avtalsvillkor, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet, distansförsäljning, lotterier och tv- och radioreklam.

I boken behandlas även konkurrensrättsliga områden som förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och mot missbruk av dominerande ställning samt de nya reglerna rörande företagskoncentrationer.

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER är främst en grundbok för universitet och högskolor, men den kan också användas inom olika utbildningar för yrkesverksamma samt av personer som arbetar med reklam eller annan marknadsföring.

I den andra upplagan har lagar inom marknadsföringsrätten och konkurrensrätten
uppdaterats. Även helt nya lagar som radio- och tv-lagen och en ny
alkohollag med delvis nya regler om marknadsföring har tillkommit. Boken
har också utökats med flera nya rättsfall från Marknadsdomstolen som gäller
den aktuella marknadsföringslagen.

Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar som konsult.

Henrik Norinder är universitetsadjunkt i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är även biträdande jurist på advokatbyrån Persson & Partners i Malmö.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng