Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Marknadsrättens grunder | 3rd edition

by Peter Gerhard

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-04-17
Edition 3
More editions 2009/1, 2011/2, 2016/4
Pages 176
ISBN 9789140684325
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Used within following courses

Description

MARKNADSRÄTTENS GRUNDER ger en grundläggande översikt över hela marknadsrätten.  Boken behandlar marknadsföringslagen med dess reglering av bland annat förbud mot vilseledande marknadsföring, fakturaskojeri, vilseledande efterbildningar, jämförande reklam, konkursutförsäljningar och realisationer, reklam via e-post samt marknadsföringsrättens förhållande till varumärkesrätten. I boken behandlas också konkurrenslagen med de grundläggande förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning samt reglerna om företagskoncentrationer. Dessutom innehåller boken en genomgång av ett stort antal specialförfattningar som knyter an till marknadsrätten, såsom regler om prisinformation, elektronisk handel, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet och produktansvar, lotterier, TV- och radioreklam, försäljning via Internet och annan distansförsäljning, livsmedel- och läkemedelsreklam samt alkohol- och tobaksreklam. MARKNADSRÄTTENS GRUNDER är främst en grundbok för universitet och högskolor, men den kan också användas inom olika utbildningar samt av personer som arbetar med reklam eller annan marknadsföring. Den är också lämplig för var och en som på egen hand vill sätta sig in i marknadsrättens grunder.
Peter Gerhard har under många år varit verksam som universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han arbetar även som konsult.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng