Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Marknadsrättens grunder | 1st edition

by Henrik Norinder and Peter Gerhard

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Gleerups Utbildning
Language Swedish
Book type Board book
Utgiven 2009-01-12
Edition 1
More editions 2011/2, 2013/3, 2016/4
ISBN 9789140666383
Kategori(er) Law
 ↳ Marketing law
Add to cart

Description

Här behandlas den nya marknadsföringslagen och den nya konkurrenslagen, som båda trädde i kraft under 2008.
Marknadsrättens grunder tar också upp en rad andra marknadsrättsliga områden såsom prisinformation, elektronisk handel, oskäliga avtalsvillkor, personuppgifter, diskriminering, produktsäkerhet, distansförsäljning, lotterier och tv- och radioreklam.

I boken behandlas även konkurrensrättsliga områden som förbuden mot konkurrens- begränsande avtal och mot missbruk av dominerande ställning samt de nya reglerna rörande företagskoncentrationer.
Marknadsrättens grunder är främst en grundbok för universitet och högskolor, men den kan också användas inom olika utbildningar för yrkesverksamma samt av personer som arbetar med reklam eller annan marknadsföring.

Peter Gerhard är universitetslektor i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är även beteendevetare och arbetar med ledarskapsutveckling samt individuell coachning.

Henrik Norinder är universitetsadjunkt i handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han är även biträdande jurist på advokatbyrån Persson & Partners i Malmö.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 2 

 2 

 4 

 8 

 2 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng