• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Statsrättens grunder | 5th edition

by Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca and Jane Reichel

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-11-06
Edition 5
More editions 2007/2, 2010/3, 2011/4, 2018/6
Pages 317
ISBN 9789139207061
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Society & Politics
 ↳ Political Science
Add to cart

Used within following courses

Description


Statsrättens grunder utgör en kommentar av 2011 års reviderade regeringsform. Statsrätten handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning, etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället.


I läroboken eftersträvas ett helhetsperspektiv, innebärande att frågor sätts in i ett större sammanhang:

  • - Kan vi förbjuda religiösa satirer för att sådana ”yttranden” bedöms som alltför farliga, eller ett parti för att det anses som främlingsfientligt?
  • - Måste vi följa en EU-rättslig förordning om förbud mot att sälja snus eller om utökad datalagring av uppgifter?
  • - Får en svensk lag föreskriva att svenska medborgare som deltagit i krig ska landsförvisas?
  • - Får våra riksdagspartier verkligen göra upp om hur de ska agera i framtiden som vid ”decemberöverenskommelsen”?
  • - Kan en minister ge uttryck för sitt gillande av en viss dom eller kan det uppfattas som otillåtet ministerstyre?


    Frågorna är många och av blandad art och svaren kan vara mer eller mindre osäkra. Icke desto mindre måste svar eftersökas med någon form av etablerad juridisk metod och med en fingertoppskänsla för den politiska dimensionen.


    I boken ges många hänvisningar till rättsfall, referenslitteratur och även till andra författningar än de rent statsrättsliga.

 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng