• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Statsrättens grunder | 3rd edition

by Wiweka Warnling-Nerep, Annika Lagerqvist Veloz Roca and Jane Reichel

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Norstedts Juridik
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2010-07-05
Edition 3
More editions 2007/2, 2011/4, 2015/5, 2018/6
Pages 314
ISBN 9789139205111
Kategori(er) Law
 ↳ Constitutional law
Add to cart

Description

STATSRÄTTENS GRUNDER syftar till att sätta in statsrätten i ett helhetsperspektiv samtidigt som en vardagsnära utblick eftersträvas. Statsrätten, dvs. grundlagarna ? vår författning eller konstitution ? omfattar regler om de högsta statsorganen, bl.a. riksdagen och regeringen, deras sammansättning, verksamhet, inbördes kontroll, etc. Detta får dock inte tolkas så att konstitutionen inte skulle angå oss, tvärtom, vilket följande visar: · Är det rimligt med förbud för maskerade demonstranter eller att polisen skall kunna identifieras genom numrerade skyddshjälmar? Vilka åtgärder skall få vidtas mot upprorsmakare för att skydda samhället? · Kan vår öppna demokrati förbli lika ?oskuldsfull? som tidigare efter två ministermord på allmän plats? Mer kameraövervakning och utökade möjligheter att tvångsvårda psykiskt sjuka människor i rent preventivt syfte efterlyses. Vad är bra eller dåligt med våra s.k. demokratiska ideal? Sådana frågor rör i hög grad politik och statsvetenskap, inte i första hand statsrätt, och många av frågorna har inget egentligt svar. När förslag till lagstiftning övervägs blir det emellertid en statsrättslig angelägenhet. Är det acceptabelt enligt RF 2:8 att tvångsvårda sjuka personer? Och vad innebär europakonventionen art. 5 i det avseendet? Vem kan besluta om skärpt lagstiftning: SÄPO? Regeringen? Riksdagen? På så sätt blir statsrätten en levande materia ? en del av den positiva rätten ? som de offentliga organen måste beakta. Grundlagsstridiga föreskrifter kan åsidosättas genom lagprövning (RF 11:14); konstitutionellt ansvar kan utkrävas genom att en minister tvingas avgå efter misstroendeförklaring; JO kan väcka åtal eller ?pricka? tjänstemän, etc. Ett förslag till grundlagsändring är antaget av riksdagen som vilande. I denna upplaga redogörs för det centrala i de ändringar som kan antas bli realiserade. Wiweka Warnling-Nerep är professor i offentlig rätt och kursföreståndare i statsrätt. Annika Lagerqvist Veloz Roca är docent och lektor i offentlig rätt, Jane Reichel är docent och lektor vid Juridiska institutionen, Uppsala
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 8 

 8 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng