Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 3rd edition

by Caroline Liberg, Nihad Bunar, Roger Säljö, Ulf P. Lundgren and Lisa Asp-Onsjö

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2014-08-18
Edition 3
More editions 2012/2, 2017/4, 2020/5
Pages 769
ISBN 9789127136021
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Language
 ↳ Swedish
Add to cart

Description

Den innehåller bland annat kapitel om den lärande människan, didaktik, kunskapsbedömning ur både svenskt och internationellt perspektiv, de ekonomiska vill­koren och skolledningen, samt genus, mångkulturalitet och social segregation. Lärande, skola, bildning är indelad i fem sektioner:

Skolan växer fram. Lärande och elevers utbildning. Utbildning och den kulturella reproduktionen. Politisk styrning och skolans förändring. Lärande under livscykeln.

I boken medverkar nitton författare från flera universitet. Den är i första hand avsedd för studerande på lärarutbildningen och för alla yrkesverksamma lärare, men vänder sig till alla som vill veta mer om vår svenska skola.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 4 

 5 

 1 

 3 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng