Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Lärande, skola, bildning : Grundbok för lärare | 4th edition

by Ulf P. Lundgren

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Natur & Kultur Akademisk
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-08-22
Edition 4
More editions 2012/2, 2014/3, 2020/5
Pages 770
ISBN 9789127818408
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Description

Lärande, skola, bildning är en gedigen grundbok som belyser skolans historia och framväxt, samt ger en fördjupad inblick i det som idag utgör det svenska skolsystemet.

 

I denna fjärde utgåva av antologin har samtliga kapitel uppdaterats och ett kapitel om utbildningssociologi tillkommit.

 

Antologin är indelad i fem sektioner:Skolan formas och blir till.
Lärande, undervisning och elevers utbildning.
Utbildning och den kulturella reproduktionen.
Utvärdering, bedömning och resultat.
Politisk styrning och skolans förändring.

I boken medverkar 19 författare från flera universitet. Den är i första hand avsedd för studerande på lärarutbildningen och för yrkesverksamma lärare, men vänder sig även till alla som vill veta mer om vår skola.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 1 

 9 

 8 

 9 

 7 

 1 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng