Search

Vuxna barn till känslomässigt omogna föräldrar

by Lindsay C. Gibson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Provision Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2023-07-31
ISBN 9789198809862
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Psychology
Add to cart

Description

I den här banbrytande boken avslöjar den kliniska psykologen Lindsay Gibson den destruktiva naturen hos föräldrar som är känslomässigt omogna eller otillgängliga. Du upptäcker hur dessa föräldrar skapar en känsla av försummelse och du lär dig olika sätt att läka från den smärta och förvirring som din barndom orsakat. Genom att frigöra dig från dina föräldrars känslomässiga omognad kan du återgå till din sanna natur, kontrollera hur du reagerar och undvika besvikelser. Slutligen får du lära dig hur du kan skapa positiva, nya relationer så att du kan bygga ett bättre liv.  

Upptäck de fyra typerna av svåra föräldrar:  
- Den känslomässiga föräldern ingjuter känslor av instabilitet och ångest.
- Den drivna föräldern är upptagen med att försöka göra allt och alla perfekt.
- Den passiva föräldern undviker att ta itu med allt som är upprörande.
- Den avvisande föräldern är tillbakadragen, avvisande och nedvärderande.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng