Search

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Lärarförbundets förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2007-08-15
Edition 1
Pages 160
ISBN 9789197659826
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Society & Politics
 ↳ Civics
Add to cart

Used within following courses

Description

Betyg - behövs de? Är de till för eleverna, föräldrarna eller samhället? Leder betyg till förbättrade prestationer? Vad visar forskningen?

Frågorna kring betyg och bedömning i skolan är många och intresset stort. På senare år har debatten varit särskilt intensiv och ämnet blivit en politiskt het fråga.

Författarna diskuterar sin egen och andras forskning samt sina egna erfarenheter av de målrelaterade betyg som vi har i dag. Boken beskriver det aktuella forskningsläget, samt ger en historisk tillbakablick på tidigare betygsystem.

Sporre eller otyg - om bedömning och betyg ger dig en god grund att stå på i diskussionerna om bedömning och betyg!

Boken vänder sig till lärare, skolledare, lärarstuderande, politiker och alla andra som är intresserade av betygsdebatten.

Författarna är forskare och andra verksamma inom skolområdet: Gro Hanne Aas
Peter Fagerlund
Birgitta Högberg
Viveca Lindberg
Joakim Landahl
Christian Lundahl
Per Måhl
Bengt Selghed
Jörgen Tholin
Christina Wikström
Dylan Wiliam

Redaktör Agneta Petterson

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 2 

 9 

 4 

 7 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng