Search

Jesus - Profetisk, politisk, provocerande

by Mats Hermansson

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Eddy.se
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2024-05-28
Pages 184
ISBN 9789189840102
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Detta är en stridsskrift om Jesu radikalitet och relevans. När auktoritära vindar drar in över samhället attackeras kyrkan. Man menar att kyrkan inte får vara politisk utan endast ska ägna sig åt gudstjänst, bön och själavård – punkt slut. Det är en omöjlig slutsats att dra om man tar evangeliernas Jesus på allvar.
Jesu liv innehåller tydliga politiska ställningstaganden. Det är de fattiga, förtryckta och marginaliserade som Jesus tar parti för och han uppmanar sina efterföljare att göra detsamma. Därför har Jesus alltid varit en inspirationskälla för människor som verkar för ett rättvist och humant samhälle för alla. Jesu budskap handlar inte så mycket om himlen och livet efter detta – hans primära intresse är hur vi människor lever med varandra, hur vi organiserar vårt samhälle.
Jesus – Profetisk, politisk, provocerande beskriver Jesus på ett engagerat och fördjupande sätt, det är en aktuell och hoppingivande bok för alla som är nyfi kna på Jesus, tro och kyrka. Syftet är att stärka lusten att gräva vidare, lära känna mer.

Mats Hermansson, präst och konstnär, ger nu ut sin tionde bok. Han har arbetat som missionsteolog på kyrkokansliet i Uppsala och varit domprost i Visby. Inspirerad av ikontraditionen har han målat presenningsikonerna du möter i denna bok.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng