Search

Ett enastående sekel i barnens tjänst : Sydsvenska pediatriska förening

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Intelibra
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2023-05-25
ISBN 9789189228948
Kategori(er) Medicin, Care & Physiology
Add to cart

Description

Sydsvenska pediatriska föreningen bildades 1923 och firar 100-årsjubileum 2023. Föreningen är en sammanslutning för pediatriskt intresserade läkare i södra Sverige. Enligt de första stadgarna har föreningen till uppgift att genom förmedlande av ömsesidiga erfarenheter och iakttagelser och anordnande av översiktsföredrag och diskussioner i aktuella pediatriska frågor verka för underhållande och stärkande av medlemmarnas intresse för och för deras vidareutbildning i pediatrik.

Denna jubileumsbok beskriver resan från fattig­Sverige via folkhemmet till dagens läge. Vi får följa olika aspekter av barnsjukvårdens och den barn­medicinska utvecklingen under de senaste 100 åren med utgångspunkt från barnsjukvården i södra Sverige. Boken består av personliga betraktelser och minnen från barnklinikerna i Sydsverige men även berättelser om ett antal pionjärer inom barn­sjuk­vården. Vi får också följa den kunskaps­utveckling som har skett inom ett antal ämnesfält av stor vikt för dagens moderna barnsjukvård.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 3 

 3 

 1 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng