Search

Kaffeologi: Myter och forskning om en älskad dryck

by Bertil Fredholm

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Fri Tanke Förlag
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2021-02-18
More editions
ISBN 9789189139961
Kategori(er) Food & Beverages
 ↳ Beverages
Add to cart

Description

Vad känner du inför ditt kaffe? I Kaffeologi berättar farmakologen Bertil Fredholm om kaffedrickandets historia, kaffet som kulturbärare, vad drycken är ur ett kemiskt perspektiv och om kaffets hälsoeffekter. I sitt forskarliv har Fredholm ägnat sig åt hur molekylerna adenosin och koffein verkar i kroppen. I Kaffeologi ett nytt ord för kunskapen om kaffe ges läsaren en samlad och populariserad bild av Fredholms forskningsrön under fyrtio år. Hur ser förhållandet mellan hälsa, sjukdom och kaffe ut? Kaffeologi är den givna vägledningen inför nästa mediala kaffelarm och den självklara guiden för dig som upplever negativa effekter av kaffe och vill ta ny ställning till ditt eget kaffedrickande. I sin uppslagsrika, kunniga och uppiggande form är boken bejakande för det stora flertalet: »Jag dristar mig till att säga att i flera avseenden är kaffet inte bara oskadligt utan till och med lite nyttigt. Flertalet av oss kan lugnt fortsätta med vårt under lång tid anpassade kaffebruk. Men det finns de som skall vara försiktiga som exempelvis gravida kvinn
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 7 

 5 

 5 

 7 

 6 

 8 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng