Search

Mer om tingsplatser på Gotland

by Majvor Östergren

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Eddy.se
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2023-06-01
Pages 200
ISBN 9789188929921
Kategori(er) Society & Politics
Add to cart

Description

Gotland var ett självständigt 'land' under vikingatid och äldre medeltid. Visserligen lierat med Sveariket men med fördelaktiga villkor. Det skapade goda förutsättningar för att dra nytta av Östersjöhandeln, vilket avspeglar sig i öns många vikingatida silverskatter och staden Visbys ledande roll inom den tidiga Hansan. Grunden för självständigheten var den decentraliserade tingsorganisation, som styrde landet. I boken presenteras ny forskning om Gutnaltinget i Roma, öns högsta beslutande församling. Arkeologiska fynd berättar om kontakter med påven i Rom och om landet Gotlands förmodade tingshus, som revs på 1700-talet. Boken berättar också om den internationellt uppmärksammade ryttargraven i Halla, om settingarnas betydelse för försvar och skatteuppbörd och om den egna myntningen som inleddes cirka 1150. Samt om det unika system med asylkyrkor och den så kallade 'bandan', som uppenbarligen varit ett effektivt medel för att lösa interna konflikter och undgå långlivade vendettor familjer emellan. Boken är en fristående uppföljning av Tingsplatser på Gotland, som utkom 2018 med Majvor Östergren och Tryggve Siltberg som författare.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 5 

 1 

 9 

 0 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng