Search

Idrott och Hälsa 1&2 | 3rd edition

by Johan Paulsson and Daniel Svalner

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Lördag Morgon Medieproduktion
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2018-06-29
Edition 3
More editions 2014/0
ISBN 9789188743268
Kategori(er) Sports, leisures & hobbies
Add to cart

Description

Idrott och Hälsa 1 & 2 är en lärobok för gymnasiet, skriven utifrån GY 2011 riktlinjer. Boken inleds med en grundlig genomgång av kroppen och tar sedan upp samtliga teoretiska moment som ingår i de olika delkurserna. Innehållet är lättillgängligt, överskådligt och gör det enkelt att sätta in varje ämne i ett naturligt sammanhang. I andra upplagan är övningsboken integrerad i läroboken. För att öka tillgängligheten för både lärare och elever och följer därför nu uppgifter och övningar efter varje kapitel. Övningsmaterialet delas upp i tre delar * Basbegrepp och fakta behandlar fundamentet för respektive kapitel, med hänsyn till de begrepp och fakta som ligger till grund för elevens förståelse av en viss fysisk aktivitet. Frågorna syftar till att eleven ska presentera fakta och begrepp, utan hänvisning till någon specifik aktivitet eller idrott. * Diskussion och redogörelse syftar till att eleven ska använda bakomliggande fakta och begrepp för att resonera sig fram till hur de kan kopplas till en viss fysisk aktivitet. * Praktisk tillämpning syftar till att ge exempel på hur eleven kan skaffa sig erfarenheter som ökar förståelsen för den fysiska aktivitetens nytta.
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 7 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng