Search

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta | 1st edition

by Moa Bäversten and Emilia Larsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Lärarförbundets förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2021-09-17
Edition 1
ISBN 9789188149565
Kategori(er) Pedagogic & Psychology
 ↳ Pedagogics
Add to cart

Used within following courses

Description

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga grund och utmana varje barn vidare? Med kunskap om barns kommunikativa strategier och genom att medvetet ta hjälp av miljö och material, kan pedagogerna bli de språkmotorer som barnen behöver.

Emilia Larsson Samoladas och Moa Bäversten är förskollärare på en yngrebarnsavdelning. De har tilldelats Skapande Pedagogiks stipendium Förskolans språkmiljö för sitt språkstimulerande arbetssätt, väl grundat i teori och forskning. I boken Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta delar de med sig av konkreta verktyg och uppfinningsrika idéer för hur förskolans lärmiljöer kan arrangeras för att erbjuda barnen rika möjligheter att utforska och utveckla sina språkliga förmågor.  

"Vi vuxna inom förskolan behöver titta på oss själva med snälla, kritiska ögon, våga rannsaka vårt agerande och hjälpa varandra med att få syn på omedvetna mönster."
Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta, s. 22.

Innehåll
Förord
Inledning
Den tidiga språkutvecklingen
Samspel
Språkande individer
Som du ser mig, så blir jag
Delaktighet och inflytande utan ord
Språk och identitetsutveckling
Hur ser jag mig själv?
Lek
Lek och språk hänger nära samman
Språkets dimensioner i leken
Lekminnen
Öva turtagning
Vill du leka?
Rörelselekar och språkliga processer  
Meningsfulla sammanhang
Miljön och språkliga processer
Varje stund räknas
Samverkan förskola och hem
Läsande individer
Högläsning Böcker i miljön
Att bearbeta sagor på olika sätt
Språkstimulerande material
Barns inflytande över miljö och material
Presentation av material
Kreativa materialval
Sensoriskt material
Okodat och kodat material
Material som flyttar ut
Möjligheten att bli sitt bästa jag
Språklig sårbarhet Barn gör rätt om de kan
Tydlighet i miljön
Flerspråkighet och språkutveckling
Organisera för möjligheten att bli sitt bästa jag
En språklig verktygslåda
Estetik
Gripa för att begripa
Språkmelodi och sångmelodi
Estetik som kommunikationsverktyg
Att göra tillsammans
Kartläggning och pedagogisk dokumentation
Språklig kartläggning av miljön
Projektet Barns möte med naturen
Epilog
Referenser
Bildförteckning    


Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 1 

 4 

 5 

 1 

 5 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng