Search

Cajsa Wargs kokkonst – Fyra gastronomer, mat, dryck och tillagning under svenskt 1700-tal

by Ulrica Söderlind

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Universus Press AB
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2022-04-22
Pages 168
ISBN 9789187439742
Kategori(er) Food & Beverages
 ↳ Beverages
Add to cart

Description

Anna Christina Warg, mer känd som Cajsa Warg, arbetade som husföreståndarinna, mamsell, i det Klinckowströmska hushållet i Stockholm. Hon utkom med sin kokbok Hjelpreda i Hushållningen För Unga Fruentimber år 1755 på egen bekostnad. Den gavs ut i 14 upplagor och översattes till tre språk, bland dem tyska.


Varför blev Wargs kokbok så framgångsrik och än idag är vittbekant medan övriga kokböcker från 1700-talet inte lyckades och sedermera föll i glömska? 


I sökandet efter ett svar gör författaren jämförelser med tre andra samtida kokböcker skrivna av Susanna Egerin, Margareta Elzberg och Johan Winberg. För en djupare förståelse av böckernas innehåll delges även den kulturhistoria som råvarorna och livsmedlen bär på. Boken visar att kokböckerna inte uppstod ur ett vakuum, utan var bärare av en lång tids komplex gastronomisk historia. 


Ett enkelt svar på Wargs framgång och popularitet kan inte ges men författaren pekar ut ett flertal faktorer som påverkat. 


Boken innehåller dessutom ett kapitel där recept ur Wargs kokbok tillagats. Det gjordes vid Forskningsrestaurangen, Umeå universitet. 

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 4 

 0 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng