• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Vår världs ekonomiska historia D. 2. Den industriella tiden | 1st edition

by Lennart Schön

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Hardcover
Utgiven 2010-06-07
Edition 1
More editions 2014/2
Pages 576
ISBN 9789185695546
Kategori(er) Business, Economics & Management
 ↳ Economic history
Add to cart

Used within following courses

Description

Vår världs ekonomiska historia. Den industriella tiden behandlar utvecklingen i världsekonomin från omkring 1800 fram till vår egen tid. Den fångar de stora dragen och de breda sammanhangen i den globala utvecklingen men skildrar även betydelsefulla enskilda händelser och dramatiska vändpunkter under de två senaste århundradena. Sedan den industriella tiden inleddes, har världen knutits allt tätare samman och de olika kontinenternas utveckling har blivit alltmer beroende av varandra i alla avseenden. Boken belyser de viktigaste inslagen i den industriella tidens historia och drivkrafterna bakom de stora omvälvningar som skett under 1800- och 1900-talen fram till början av 2000-talet. Den ger perspektiv på världsekonomins olika epoker och skildrar världsekonomins alla kontinenter och framträdande nationers utveckling. Rika och fattiga, ledande och eftersläpande ekonomier, tillväxten i nya industristater allt utgör delar i den samtidiga historien. Lennart Schön är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Del 1, Den förindustriella tiden, av Johan Söderberg utkom 2007. Recensioner: "När svenska historiker vågar skriva världshistoria är det något märkvärdigt i sig. Att Lennart Schön dessutom gör en fascinerande nytolkning av industrialismens historia borde vara minst lika angeläget för omvärlden som någonsin Kepler eller Stieg Larsson." Gunnar Wetterberg, Expressen
Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 3 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng