Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Styrketräning : för idrott, motion och rehabilitering | 1st edition

by Roland Thomeé, Jesper Augustsson, Mathias Wernbom, Sofia Augustsson and Jon Karlsson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher SISU Förlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-12-03
Edition 1
More editions 2019/2
Pages 352
ISBN 9789185433551
Kategori(er) Sports, leisures & hobbies
 ↳ Strength Training
Add to cart

Used within following courses

Description

Styrketräning för idrott, motion och rehabilitering

Styrketräning innehåller allt du behöver veta för att:

  • prestera bättre inom idrott, motion, fritid eller arbete
  • bli starkare, orka mer och må bättre
  • förebygga och behandla skador och sjukdomar


  • Intresset för styrketräning har ökat betydligt de senaste 20 åren. Av alla fysiska aktiviteter, inklusive alla motions- och tävlingsidrotter i Sverige, är det endast promenader som har fler utövare. Trots att styrketräning har blivit en etablerad träningsform lever dock många myter och missuppfattningar kvar. Styrketräning tar upp många av dessa, bland annat den om styrketräning för barn och ungdomar.

    Forskning om styrketräning har bidragit till en bättre förståelse för hur kroppen och muskler fungerar. Kunskapen har dessutom förbättrats om hur mycket och hur ofta styrketräning skall genomföras för att nå bra resultat. Fler och fler blir också medvetna om hur viktigt det är att styrketräningen utförs med hög kvalitet för att ge optimal effekt.

    Styrketräning är indelad i olika kapitel som behandlar många olika aspekter av styrketräning. Varje kapitel inleds med intresseväckande frågor, vilka kan lämpa sig som studieuppgifter. För att öka förståelsen och göra läsningen så stimulerande som möjligt är boken rikt illustrerad och försedd med faktarutor och summeringar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 2 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng