• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Penningmarknaden | 4th edition

by Lars Nyberg, Staffan Viotti and Pehr Wissén

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Studentlitteratur
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2006-11-27
Edition 4
More editions 2014/5
Pages 277
ISBN 9789185355747
Kategori(er) Business, Economics & Management
Add to cart

Description

Här finns svaren på frågorna om hur det verkligen går till penningmarknaden. Hur fungerar statsskuldväxlar, bankcertifikat, statsobligationer, bostadsobligationer, ränteswappar, räntefutures och ränteforwards? Vem köper och säljer, vilka konventioner används när man handlar? Hur är penningpolitiken som sätter ramarna för räntan utformad?
Förutom att ge konkret vägledning förklarar Penningmarknaden också teorin bakom beräkningarna. Hur ser transaktionernas matematik ut? Ränta-på-ränta-beräkningar, penningmarknadens fundamentalsamband och relationen mellan långa och korta räntor kan beskrivas med en konsistent teori som är oumbärlig för den som vill arbeta på penningmarknaden.
Penningmarknaden vänder sig till handlarna på marknaden, till cheferna, till reglerarna och till alla studenter på universitet och högskolor som ska utveckla marknaden. Men det är också en bok för alla som vill förstå hur den svenska ekonomin fungerar.
Lars Nyberg är docent i nationalekonomi och vice riksbankschef, Staffan Viotti är adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och rådgivare till riksbanksledningen och Pehr Wissén är ekonomie doktor och vice vd på SPP.
Detta är en omarbetad utgåva av klassikern Penningmarknaden. Den är anpassad efter dagens situation, där handeln på marknaden blivit alltmer komplicerad.
Penningmarknaden är unik  -- den erbjuder ovärderlig kunskap för såväl praktiker som teoretiker! Urban Bäckström, tidigare chef för Riksbanken
Penningmarknaden är en rik kunskapskälla för aktörer och akademiker inom penningmarknaden. En kunskapsbok och ett gediget referensverk! Magnus Dahlquist, professor inom finansforskningen
Fjärde omarbetade upplagan.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 9 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng