Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Kommunen och lagen: en introduktion | 7th edition

by Ulla Björkman and Olle Lundin

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2020-08-24
Edition 7
More editions 2011/3, 2016/5, 2018/6, 2024/8
ISBN 9789177371250
Kategori(er) Law
Add to cart

Description

Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av kommunal verksamhet. Stor vikt läggs vid de olika roller och funktioner som en kommun har. Kommunen är ju en del av rättsstaten och välfärdsstaten, en demokratisk plattform och ett organ för kanalisering av den lokala demokratin. Ibland uppträder också kommunen som näringsidkare. Alla dessa olika roller och funktioner skapar inte bara politiska utan även rättsliga spänningar och konflikter, som uppmärksammas i boken.

Boken riktar sig till studenter på högskolan, kommunala förtroendevalda samt övriga som har kontakter med kommunen eller vill lära mer.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 4 

 3 

 1 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng