• Inga resultat

Search
Please note this is not the latest edition of the book, but it's much cheaper. You can find the lastest edition here.

Miljörätt | 3rd edition

by Jonas Ebbesson

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2015-08-27
Edition 3
More editions 2008/2, 2021/4
Pages 264
ISBN 9789176788851
Kategori(er) Law
 ↳ Environmental law
Add to cart

Used within following courses

Description

Boken är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, kemikaliekontroll och avfallshantering. Boken beskriver olika miljörättsliga begrepp, metoder, principer och förfaranden. Dessutom uppmärksammas förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter.

I den nya upplagan har bland annat beaktats flera ändringar i miljöbalken, betydande praxis i svenska domstolar och EU-domstolen, ny plan- och bygglag, ny EU-lagstiftning om industriutsläpp och bekämpningsmedel, och nya myndigheter med miljöansvar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 1 

 6 

 9 

 5 

 3 

 8 

 7 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 5 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng