Search

Kriminalrättens grunder | 2nd edition

by Nils Jareborg, Petter Asp and Magnus Ulväng

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Iustus
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2013-10-17
Edition 2
More editions 2010/1
Pages 504
ISBN 9789176788585
Kategori(er) Law
Add to cart

Used within following courses

Description

Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.I boken behandlas sålunda frågor om- orsakande- straffbar underlåtenhet- det allmänna kravet på gärningsculpa- nationella begränsningar- rättfärdigande och ursäktande omständigheter- det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet- de osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott).Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 4 

 1 

 9 

 8 

 5 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng