Search

Med tanke på Gud : en introduktion till religionsfilosofin | 2nd edition

by Ulf Jonsson

Buy used book

Buy new book

Fakta

Publisher Artos & Norma Bokförlag
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2008-08-15
Edition 2
More editions
Pages 373
ISBN 9789175803951
Kategori(er) Philosophy
Add to cart

Used within following courses

Description

"Denna bok vill tala om det som alla funderar över, även om de inte vågar säga det högt. Den utgår från att talet om Gud är meningsfullt, och att det handlar om något som åtminstone till stor del kan kommuniceras människor emellan.Boken pläderar, lågmält men tydligt, för att religiösa övertygelser har ett allmänbegripligt innehåll. Man behöver alltså inte själv vara troende för att kunna redogöra för trons utsagor. Religiösa utsagor gör anspråk på att vara objektivt sanna. Utan sådana anspråk blir tron filosofiskt banal och utan relevans för livet. Det är tillåtet och möjligt att pröva religiösa hållningar kritiskt. Argumenten för Guds existens är mer trovärdiga än sina motsatser."Anders Piltz i bokens förordÄr det förnuftigt att tro på Gud? Kan man veta något om Gud? Finns Gud över huvud taget? Dessa »eviga frågor« har människor brottatsmed i alla tider. Man kan inte reda ut dem en gång för alla och sedan lägga dem åt sidan. Man får fortsätta att brottas med dem livet igenom.Men en viss hjälp med att skapa reda i tankarna kring dessa frågor kan man få genom att ägna sig åt religionsfilosofi, den disciplin där manreflekterar över religiös tro ur filosofins perspektiv. Denna bok ger en grundlig introduktion till religionsfilosofins centrala frågeställningar. Den kan användas som kursbok i religionsfilosofi, men lämpar sig också utmärkt för enskilt studium. Den innehåller dessutom ett längre idéhistoriskt kapitel om hur man sett på förhållandet mellan tro och förnuft från kristendomens början ända fram till våra egna dagar.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
,

So far, we have reused

 2 

 0 

 1 

 9 

 9 

 4 

 4 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Radergummi

Radergummi (vit)

Price: 6 SEK

Buy
Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng