Search

Effektiv visuell kommunikation | 11th edition

by Bo Bergström

Buy used book

Buy new book

  • Not in stock

Fakta

Publisher Carlsson Bokförlag AB
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2017-08-22
Edition 11
More editions 2009/7, 2012/8, 2015/9, 2016/10
Pages 323
ISBN 9789173318372
Kategori(er) Media & Communication
Add to cart

Description

Nu släpps den elfte upplagan av Bo Bergströms storsäljare Effektiv visuell kommunikation tryckt i 47 000 exemplar!

I den nya upplagan presenteras ett delvis nytt medielandskap. Nätgiganterna Twitter och Facebook står för en allt större del av nyhetsförmedlingen. Fake news utgör en svårhanterlig verksamhet och många undrar när robotarna tar över. Sociala medier blir reklamens möjlighet att nå fram till rätt målgrupp. En genreupplösning växer sig allt starkare och innebär att gränserna mellan nyheter och reklam suddas ut. Content marketing och storytelling, till exempel, är reklam som presenteras i aktuell kostym.

I kapitlen Typografin, Bilden, Formen, Färgen och Samspelet förmedlas dessutom viktig och klassisk kunskap om hur samspelet eller kombinationen av ord och bilder kan lyfta budskap till oanade höjder.

Boken vänder sig till studenter på kommunikationsutbildningar vid universitet och högskolor men även direkt till företagens marknadsavdelningar samt till reklambyråer.

Bo Bergström är utbildare och föreläsare i visuell kommunikation och bildkommunikation. Han har arbetat som creative director på ett flertal reklambyråer.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 3 

 9 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng