Search

Grundbok i normativ etik | 3rd edition

by Torbjörn Tännsjö

Buy used book

Not in stock. Monitor this book.

Buy new book

Fakta

Publisher Thales
Language Swedish
Book type Paperback
Utgiven 2022-01-04
Edition 3
More editions 2005/1, 2012/2
ISBN 9789172351288
Kategori(er) Philosophy
Add to cart

Used within following courses

Description

Hur bör vi handla? Vad kräver moralen av oss? Grundbok i normativ etik introducerar och diskuterar, med många exempel, de viktigaste försöken att på ett systematisk sätt besvara dessa frågor. Utilitarism, pliktetik, rättighetsteorier, dygdetik och djupekologi blir analyserade och jämförda med varandra, både när det gäller styrkor och svagheter. Framställningen är direkt och tillgänglig även utan filosofiska förkunskaper, författaren klargör sina egna ståndpunkter samtidigt som läsaren dras in i diskussionen.

I denna tredje upplaga är boken till stor del omskriven, utökad och uppdaterad med de senaste årens diskussion.

Torbjörn Tännsjö är professor emeritus i Praktisk filosofi vid Stockholms universitet, och i Medicinsk etik vid Karolinska Institutet. Han har en stor vetenskaplig produktion men är också Sveriges kanske flitigaste debattör i etiska frågor. Särskilt när det gäller medicinsk etik har han med sina rättframma och ofta kontroversiella ställningstaganden spelat en huvudroll i det svenska offentliga samtalet.

Read more

Passa på att köpa kontorsmaterial

,

So far, we have reused

 2 

 3 

 3 

 6 

 0 

 9 

 3 

books.

Trustpilot

Sweden's friendliest and environmental friendliest bookshop with the lowest priced textbooks.

This is our ambition, and we do what it takes to get there. We are here to help students to save and earn money on their textbooks while we at the same time save the environment. We were started in 2005 by two students and have since strived to constantly make it easier to buy and sell used textbooks for as many as possible.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to receive our best student tips, offers and promotions.

Read more about how we handle personal data in our privacy policy.

Looking for stationaries?

Go to Stationaries 👉
Searching...
Stäng